pts_pb_gril - 2019

plomb - fil de fer

~32.5 cm. / 32.5 cm.